Kategorier
Brandisolering

Anlita en konsult för förebyggande brandskydd och brandisolering

Förebyggande brandskydd är av yttersta vikt för att minimera konsekvenserna av en brand. Brandisolering hör till de viktigaste sakerna man bör investera i.

Att råka ut för en brand i bostaden eller på företaget hör till det mest förödande man kan vara med om. Man kan skatta sig lycklig om inget människoliv går åt, men även om alla överlever så kan alla ens ägodelar eller hela företagets utrustning, arkiv eller liknande vara förstörda. Försäkringen täcker mycket, men kan aldrig ersätta saker med affektionsvärde eller den tid och kraft som går åt för att återställa allt.

Att investera i förebyggande brandskydd kan tyckas vara bortkastade pengar ifall det aldrig börjar brinna. Men om olyckan skulle vara framme kan man inte tacka sig själv nog mycket för att ha gjort det. Hur pass allvarliga konsekvenser en brand får beror nämligen i mångt och mycket just på det förebyggande brandskyddet.

Brandisolering minskar risken för brandspridning

Det är till exempel viktigt med brandisolering för att skydda människor och egendom i händelse av en brand. Genom att brandisolera en byggnad kan man minimera risken för spridning av en eventuell brand och ge sig själv och andra mer tid att hinna evakuera. En byggnad med väl utförd brandisolering kan också ge brandkåren längre tid att släcka branden och minimera skadorna på resten av byggnaden.

För att få till bästa möjliga förebyggande brandskydd bör man absolut anlita en professionell brandskyddsexpert. Denne kan säkerställa att arbetet med brandisolering och allt annat som behövs utförs korrekt och enligt branschens standarder.

Kategorier
Geoteknik

Att lösa problem med hjälp från geotekniker

När byggnation ska ske behöver man få hjälp från kunniga. Markförhållanden är avgörande för en stabil byggnad och där används expertisen hos geotekniker.

Att uppföra en byggnad är ett stort projekt. Visst, storleken varierar och en enfamiljsvilla är annorlunda mot ett lägenhetskomplex eller ett köpcentrum. Dock ställs förstås ändå samma säkerhetskrav även på en mindre byggnad. Hur man bygger baserar sig bl a på hur markförhållandena är och hur strukturer under marken ser ut.

I ett land som Sverige där det finns många olika jordtyper och bergarter och där landskapet och marken varierar stort från norr till söder behöver man vara noga med analyser. Ett byggprojekt måste föregås av en lång planering och undersökningar innan själva bygget påbörjas. Exempelvis är det intressant hur det ser ut med berggrund och grundvatten om man ämnar installera bergvärme.

En geotekniker har rätt kompetens för undersökningen

Avgörande för ett byggprojekts framgång är att man har full kontroll och rätt information om markens hållfasthet. Då behöver man samla information om jordlager och jordarter och därmed kunna beräkna bärighet och stabilitet. Där måste man använda sig av kunskaperna hos experter på geoteknik. En väl genomförd analys och undersökning ger rätt underlag för ett stabilt bygge.
Hur berggrunden ser ut och vilka bergarter den innehåller är även det intressant, liksom information om vilket djup grundvattnet befinner sig på. Dessutom är det värdefullt att få reda på hur stor risken för sättningar i marken är. Allt detta får man information om då man anlitar en kompetent geotekniker.

Kategorier
Renovering

Hantverkare i Stockholm – vem väljer du?

Det finns väldigt många hantverkare i Stockholm att välja bland för den som behöver en byggare. Säkerställ att du anlitar bästa möjliga firma för ditt projekt.

Somliga tycks födas med tummen mitt i handen. Man kanske är jättebra på att räkna matte, lära sig språk eller förstå sig på de mest komplicerade politiska konflikterna i såväl Sverige som i omvärlden. Men om kaklet ska bytas i badrummet eller om trappan ska renoveras – då har man ingenting att erbjuda. 

Stockholm kryllar dock av duktiga hantverkare som bara väntar på att bli inkallade för att göra det jobb som du själv inte klarar av. Det är det som är så fint med oss människor. Alla är bra på olika saker. Visst hade det kanske underlättat för dig i vardagen om du var händigare, men då hade du kanske saknat andra egenskaper. Ingen kan vara riktigt bra på allt.

Kontrollera din hantverkare

Dessutom finns det ingen anledning att känna att man måste ha talang för snickeri när det går utmärkt att anlita hantverkare i Stockholm. Människor är som sagt olika, och det är mycket möjligt att en byggare en dag söker upp dig för att få hjälp med någonting som hantverkaren inte kan göra på egen hand.

Var dock uppmärksam på några saker när du väljer din hantverkare. Var noga med att kolla recensioner på nätet från andra kunder. Be gärna även om referenser och få bekräftat att de är medlemmar i branschorganisationer för att säkerställa att du har att göra med seriösa aktörer.

Kategorier
Betonghåltagning

Betonghåltagning i Stockholm måste ske effektivt

När du anlitar hjälp med betonghåltagning i Stockholm vill du att projektet ska bli klart så snabbt som möjligt. Därför jobbar firmorna tidseffektivt.

Det finns många anledningar till att be om hjälp med betonghåltagning. Ofta är det i förberedande syfte för att själva huvudarbetet ska kunna utföras, som att dra nya ledningar eller bygga en altan. Därför är det viktigt att håltagningen sker snabbt och effektivt så att det riktiga projektet kan dra igång.

När man jobbar med betonghåltagning är det a och o att planera arbetet innan man börjar. Det gäller att sätta tydliga tidsramar som går att upprätthålla, då har man något att förhålla sig till och kan anpassa sig efter planen. Det första steget för att uppnå effektivitet är alltså att göra en tydlig plan.

Tips för en produktiv betonghåltagning i Stockholm

När man väl sätter igång med arbetet ska det gå så snabbt som möjligt. Därför gäller det att man har tillgång till rätt verktyg och utrustning – vilket de flesta erfarna firmor för betonghåltagning i Stockholm har. Det är en av de stora anledningarna till att anlita hjälp. Då behöver du inte fundera över utrustningen själv.

Nästa viktiga parameter är kommunikation. Missförstånd är något som ofta leder till att projektet tar längre tid än det var tänkt. Därför behöver alla inblandade ha en öppen kommunikation. Det gäller både mellan dig som kund och firman och mellan dem som arbetar på platsen. Genom att tänka på kommunikationen går arbetet så smidigt och effektivt som möjligt.

Kategorier
Solceller

Solceller till er BRF

Dags att byta tak? Varför inte passa på att samtidigt installera solceller till er BRF, för att höja värdet på byggnaden och sänka elpriset på samma gång.

Solceller till er BRF är en utmärkt investering. Det kommer utan tvekan att vara till nytta för alla som bor i er BRF och det är samtidigt ett sätt att tjäna några extra kronor. Det enda ni behöver göra är att boka ett kostnadsfritt informationsmöte där styrelsen i er BRF kan samlas och lära sig mer. Solceller är framtiden, så tveka inte att följa med.

Det är en enkel process att installera solcellspaneler på taket till er BRF. Ni får ett förslag som experterna tror kommer att passa bäst för just er byggnad och era behov. Sedan är det bara att investera och njuta av inkomsterna. Men hur bra fungerar det egentligen med solceller? Ni blir säkert förvånade över svaret.

Solceller under vintern

I ett land med bara 1600-1800 soltimmar om året så kanske ni tänker att det inte är värt det. Men det är fel. En solpanel behöver faktiskt inte direkta solstrålar för att fungera. Det räcker med att det är ljust. Så även på en molnig dag så kan ni utvinna solel. Låter det inte helt perfekt? Det betyder att ni producerar el även på vintern.

Solel är ett miljövänligt sätt att producera el. Överskottet kan säljas på elnätet, eller lagras till när det behövs som mest. Ni som konsument behöver alltså inte använda er av elnätet lika ofta när ni använder el där hemma.

Kategorier
Bygg

Pålning förankrar byggnationer

För att förklara en pålning går det att säga att det är lite som att gräva ner en växt djupt i marken. För pålningen är det som gör att byggnationen förankras.

Om du vill förstå exakt vad en pålning är så går det att se hur en brygga eller en bro är konstruerad. Två byggnationer som båda hade flutit iväg om de inte hade haft ben som stadigt håller fast konstruktionerna en bra bit under havsytan. Men även andra byggnationer kan behöva pålning för att vara säkra och hållbara.

Idag är det vanligt att få se hur höga byggnader skjuter upp i skyn. Som skyskrapor eller andra höga hus. Hus som är högre än vad de är breda och som skulle skapa stort kaos ifall de började röra på sig. Vid en översvämning eller jordbävning, eller bara för att det blåser kraftigt. Det är därför som man väljer att fästa byggnaderna djupt i marken med hjälp av pålning.

En modern pålning

Den pålning som utförs på bryggor är också så som man utförde en pålning i begynnelsen. Men idag finns det andra material och tekniker som är smidigare att använda sig av. Nämligen armeringsjärn och betong.

Men först och främst handlar det om att få ner pålarna riktigt långt i marken. Helst så pass långt att pålarna fäster sig i berggrunden. Och det kan krävas både borrningar och sprängningar innan hålen för pålarna är tillräckligt djupa och breda för att orka hålla den stora byggnationen på plats.