Kategorier
Geoteknik

Att lösa problem med hjälp från geotekniker

När byggnation ska ske behöver man få hjälp från kunniga. Markförhållanden är avgörande för en stabil byggnad och där används expertisen hos geotekniker.

Att uppföra en byggnad är ett stort projekt. Visst, storleken varierar och en enfamiljsvilla är annorlunda mot ett lägenhetskomplex eller ett köpcentrum. Dock ställs förstås ändå samma säkerhetskrav även på en mindre byggnad. Hur man bygger baserar sig bl a på hur markförhållandena är och hur strukturer under marken ser ut.

I ett land som Sverige där det finns många olika jordtyper och bergarter och där landskapet och marken varierar stort från norr till söder behöver man vara noga med analyser. Ett byggprojekt måste föregås av en lång planering och undersökningar innan själva bygget påbörjas. Exempelvis är det intressant hur det ser ut med berggrund och grundvatten om man ämnar installera bergvärme.

En geotekniker har rätt kompetens för undersökningen

Avgörande för ett byggprojekts framgång är att man har full kontroll och rätt information om markens hållfasthet. Då behöver man samla information om jordlager och jordarter och därmed kunna beräkna bärighet och stabilitet. Där måste man använda sig av kunskaperna hos experter på geoteknik. En väl genomförd analys och undersökning ger rätt underlag för ett stabilt bygge.
Hur berggrunden ser ut och vilka bergarter den innehåller är även det intressant, liksom information om vilket djup grundvattnet befinner sig på. Dessutom är det värdefullt att få reda på hur stor risken för sättningar i marken är. Allt detta får man information om då man anlitar en kompetent geotekniker.