Kategorier
Markarbete

Kontakta profesionella markarbetare för byggnation av ett nytt hus

Vid byggnationen av ett nytt hus är markarbeten av avgörande betydelse. För att säkerställa en korrekt och framgångsrik process är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga. Vilka experter bör man kontakta för att utföra markarbete i Stockholm, och finns det några speciella överväganden man bör göra?

Trots att vissa hus verkar vara enkelt placerade på marken utan några förberedelser är detta en illusion. Oavsett vilken typ av grund man väljer för sitt hus är det lika viktigt att alla markarbeten utförs korrekt. Syftet med markarbeten vid nybyggnation av hus är att skapa en stabil grund som inte kommer att röra sig över tiden. Dessutom är det viktigt att området runt och under huset är väl dränerat för att undvika vattenansamlingar. Om husgrunden blir stående i vatten kan den skadas över tiden, vilket kan leda till mögelangrepp och andra problem. För att undvika detta är det vanligt att man höjer upp huset från marken och ser till att marken runt huset lutar något bort från byggnaden. På så sätt samlas eventuellt vatten en bit bort från huset istället för runt själva grundstrukturen.

Att anlita expertis inom markarbeten

Många av de som arbetar med mark- och anläggningsarbete har en annan profession som grund. Det kan vara en utbildning eller arbetsbakgrund inom exempelvis jordbruk eller maskinkörning. Om du ska bygga ett hus på din egen tomt och inte har inkluderat markarbeten i entreprenadavtalet, kan det vara klokt att prata med dina grannar för att få tips och råd. De som redan har utfört markarbeten på sina fastigheter har vanligtvis redan kunskap om markens förutsättningar. De kan också ha information om var man kan göra sig av med överflödigt material, vilket kan spara tid och pengar.

Viktiga faktorer att överväga

Innan du köper en tomt är det viktigt att undersöka grundläggande förutsättningar för marken. Om det visar sig att du behöver spränga eller bryta upp berg kan det bli en mycket dyr och oväntad kostnad. Samma gäller om marken är instabil och kräver pålning för att skapa en stabil grund. Kommunen kan ofta ge information om markens beskaffenhet eller hänvisa till relevanta resurser. Dessutom bör du ta reda på vilken typ av grund som passar bäst för det hus du planerar att bygga samt vad detaljplanen föreskriver.