Kategorier
Dränering

En solid grund för ett långvarigt hem

En välbalanserad komposition av torrhet och värme är inte bara avgörande för ditt välbefinnande, det är lika viktigt för ditt hem. Hör du till dem som förstår vikten av att ha ett starkt fotfäste? Din husgrund kräver liknande omsorg. I kampen mot fukt och instabilitet är det mest betydande hotet att ansamlade vattenmassor stagnerar istället för att rinna av.

Ett svagt underlag för ett hus sätter käppar i hjulet för alla andra aspekter av hemmets funktionalitet. Liksom smärta i en fot, påverkar en komprometterad grund hela byggnadens funktion. Tänk dig att ha värk i båda fötterna – din förmåga att röra dig som du önskar blir begränsad. Om du överväger var du ska investera dina resurser, sätt grunden i första rummet. Allt annat går att åtgärda, inget hänger i luften av det. Om husets fundament är försvagat är det dock meningslöst att kanalisera energi, tid och pengar någon annanstans.

En självisk fiende: Stagnerande vatten

Vatten cirkulerar inte enbart i stora vattendrag som sjöar och floder. Det genomtränger ständigt markens skikt. Regn, snö och bevattning bidrar till att vatten tränger in i jorden och måste sedan ledas bort. En viss mängd avdunstar och återvänder som nederbörd, men processen tar tid. När vattnet slutligen infiltrerar marken, måste det finna en väg att strömma på där dess närvaro är gynnsam. Om istället vatten samlas kring husets grund, blir det ineffektivt och orsakar enbart skada. Ett sådant scenario kan kallas ”den stillastående hotet”, eller till och med ”den stillastående skadan”.

Även om ditt hus är konstruerat med tanke på ordentlig dränering och lutning, är det möjligt att skador och komplikationer uppstår i framtiden. Detta kan bero på förändringar i omgivningen kring huset eller till och med på själva tomten. En granne kan bygga på en högre plats, en ny väg kan anläggas, eller andra faktorer kan ändra förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regelbundet övervaka markens beskaffenhet runt ditt hus – både det synliga och det dolda under markytan.