Kategorier
Målning

Vad tjänar en målare i Nacka?

Har en målare i Nacka samma lön som alla sina arbetskamrater? Vem sätter lönerna och vad ska man gå på? Här kommer några riktlinjer att hålla sig till.

En målare har i genomsnitt en lön på dryga trettiotre tusen kronor enligt arbetsförmedlingens uppgifter. Det ligger mellan tjugosju tusen kronor och upp till trettiosex tusen kronor. Ungefär tio procent ligger lägre respektive högre på den uppskattade skalan.

Det är för det mesta kollektivavtalen som styr och reglerar löner och arbetsvillkor för målare i Sverige. Innan allt är beslutat har det föregåtts av ett otal olika förhandlingar mellan de parter som sitter med i dessa. Representanter för både anställda och arbetsgivare.

Målare i Nacka arbetar i lag

Det förekommer att man som målare arbetar i ett arbetslag. Då är man ett helt team som arbetar tillsammans. Det gör att det går väldigt fort att bli färdig med ett uppdrag. En del målare föredrar dock att arbeta ensamma.

Skulle det vara fallet gör man bäst i att driva ett eget företag. Då kan man måla dagarna i ända utan att behöva ta hänsyn till någon annan än sig själv. Det enda man då behöver rätta sig efter är kunden man målar för och tiden man kommit överens om.

En målare i Nacka kan arbeta på höga höjder

Det förekommer lite då och då att en målare befinner sig på höga höjder i sitt arbete. Det kan vara utomhus eller inomhus. När man är inomhus brukar det röra sig om att måla innertak och är det då högt i tak blir arbetet på hög höjd.

Ska man måla fasaden på höga hus är det samma sak där. Man kan då behöva ha en ställning som man står på för att arbetet inte ska bli alltför riskfyllt. Den monterar man upp utefter hela fasaden innan man sätter igång.