Kategorier
Värmepump

Värmepumpar i Uppsala – bra för ekonomin

Går det verkligen att värma upp ett hus med energi i uteluften eller jorden? En firma som installerar värmepumpar i Uppsala kan visa hur det hela ska gå till.

För många låter det kanske som ett mirakel eller ett trolleritrick att kylig utomhusluft kan utnyttjas för att värma upp ett helt hus. Men verkligheten visar att det inte alls strider mot naturlagarna. Dessutom kan det göras på ett ekonomiskt sätt.

Den energi som finns i uteluften och jorden är ju en fri resurs som inte kostar något. Det är naturligtvis solens energi som ligger bakom allting. Solen värmer ju upp luft, mark och vatten. Och en värmepump flyttar in energin till ett hus på samma sätt som energin i ett kyl- eller frysskåp flyttas ut i bostaden.

Värmepumpar i Uppsala – fossilfri uppvärmning

De flesta människor verkar idag vara överens om att vi ska undvika användning av fossila bränslen. Förbränning av kol och olja avger koldioxid som i sin tur gör att jordklotet värms upp. Men vad kan vi som enskilda individer göra åt detta? Ett sätt är att förlita sig på sol-, vind- och vattenkraft. Och ett annat är att i det egna huset installera värmepump i Uppsala.

Men en värmepump måste väl drivas med elektricitet? Det är korrekt men en värmepump som drivs med en kWh kan avge cirka fyra gånger så mycket som värmeenergi. Och den som vill vara riktigt miljövänlig kan naturligtvis driva värmepumpen med energi som genereras med solceller på det egna hustaket.