Kategorier
Markarbete

Totalentreprenad gör markarbeten smidiga i Stockholm

Markarbeten i Stockholm kan innehålla oväntade komponenter som leder till förseningar. Då är det en fördel att ha anlitat ett företag för totalentreprenad.

Markarbeten innefattar oftast att flera typer av arbeten behöver utföras. Allt beror på hur marken ser ut och vad som ska byggas. De olika typer av markarbeten som är vanligast är schaktning, dränering, grävning för vatten och avlopp samt elanslutning.

Genom att besiktiga marken där man planerar ett bygge, hämta information från grannfastigheter, göra mätningar och ta prover brukar man kunna få en bra bild av vilka insatser som kommer att krävas. Men även om man gör en utförlig undersökning av marken kan man stöta på oväntade problem.

Avgörande faktorer kan vara markens bärighet. Vid dålig bärighet kan det krävas pålning. Stora svårforcerade stenar eller berg kan också ställa större krav eftersom det innebär sprängning eller spräckning. Ett ovanligt, men inte omöjligt problem kan också vara att man stöter på fornlämningar som kräver arkeologisk undersökning innan byggprocessen kan komma igång.

Markarbeten som påverkar närmiljö och omgivande byggnader

Alla mark- och anläggningsarbeten påverkar omgivningen. Det är framförallt vibrationer som sträcker sig långt som kan påverka marken. Stöter man exempelvis på berg eller stora stenar som behöver sprängas bort eller mark med dålig bärighet som behöver pålning kan detta orsaka problem för omgivande byggnader. Även schaktning och spontning kan ge upphov till sättningar.

Innan man sätter igång med den typen av arbeten måste man därför göra noggranna mätningar på de fastigheter som kan tänkas hamna i riskzonen. Allt markarbete ställer stora krav på noggrannhet och kunnande men också på flera olika typer av maskiner och verktyg. Att anlita ett företag för totalentreprenad har därför stora fördelar eftersom det då alltid kommer att finnas tillgång till de olika maskinerna.

När du anlitar ett etablerat företag som totalentreprenör för ett projekt kan du också få hjälp med mätning av markarbeten i Stockholm. När ett och samma företag är ansvarigt för hela byggprocessen kan du känna dig trygg med att all information finns på samma ställe och att man kommer att slutföra uppdraget på ett ansvarsfullt sätt.