Kategorier
OVK

En besiktning av ventilationen i Stockholm, en OVK, ska göras i tid

Det är lag på att man regelbundet ska göra en OVK, en besiktning av ventilationen, om man äger en fastighet i Stockholm. Samma sak gäller i hela landet.

Ordet OVK kan kännas obegripligt om man aldrig tidigare stött på det. Det är kort och gott en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll. När man hör det blir det lättare att förstå vad det handlar om. Ventilation har ju med luft att göra. In- och utgående luft i en fastighet.

Är luften dålig i en fastighet kan de som vistas där bli sjuka. Det är det kanske inte så många som tänker på men icke desto mindre kan det vara ett flertal som drabbas av det på något vis. Trötthet och svårt med andning, allergier och astma kan visa sig vara symptom på dålig ventilation.

OVK är en lagstadgad besiktning

Det är därför inte svårt att förstå att det finns en lag som säger att man måste göra en OVK-besiktning i Stockholm med jämna mellanrum. Driver man ett sjukhus ska byggnaden genomgå en OVK-besiktning vart tredje år. Det är precis samma regler som ska tas i beaktande för skolor och förskolor.

Varenda byggnad som byggs ska genomgå en OVK. De värden som besiktningen visar vid det första tillfället kommer att ligga till grund för jämförelse när man nästa gång gör en uppföljande OVK-besiktning. På så sätt jämförs bara byggnadens standard på ventilation med det som fanns från början. Det blir aldrig en jämförelse med andra byggnader.